Hylte kommun logotyp

Vedeldning

Ved är ett förnybart bränsle som ger liten miljöpåverkan om eldningen sköts på rätt sätt. Här får du information om vedeldning som uppvärmningsalternativ och råd för hur du eldar på bästa sätt.

Varför ska du elda med ved?

Vedeldning är ett billigt uppvärmningsalternativ, framför allt för dig som har tillgång till billigt eller gratis bränsle. Den största nackdelen är att det tar mycket tid och att det kräver kunskap för att elda på rätt sätt. Om du kombinerar din panna med en ackumulatortank får du ett mer effektivt värmesystem. Vedeldning går också bra att kombinera med solfångare, på så sätt kan du minska ditt eldningsbehov under sommarhalvåret.

Eldning på felaktigt sätt eller med bristfällig utrustning kan ge upphov till ökade utsläpp av farliga ämnen och störningar för närboende.

Så eldar du på rätt sätt

  • Se till att ha bra utrustning
  • Elda med hänsyn till dina grannar
  • Använd alltid torr ved, den bör torka i ett år innan du använder den
  • Tänd upp snabbt
  • Se till att ha tillräcklig syretillförsel och undvik pyreldning
  • Ta hand om din panna och skorsten med regelbunden sotning

Minimera risken för soteld eller överhettning genom att elda på rätt sätt i din eldstad. Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt!

Läs MSB:s broschyr för tips på hur du eldar på rätt sätt i din eldstad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag störs av min grannes vedeldning

Om du besväras av din grannes vedeldning bör du alltid först själv ta kontakt med grannen. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakar problem. Om eldningen ger upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen meddela föreläggande om åtgärder eller förbud mot eldning.

Fortsätter besvären kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innebär att den som eldar med ved har ett ansvar för att störningar till omgivningen blir så små som möjligt.

Råd från Naturvårdsverket

Råd har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. Detta kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickats ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt via en film och en webbsida.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan