Hylte kommun logotyp

Energi- och klimatrådgivning

Tycker du att din energiräkning är för stor? Ska du bygga ett nytt hus och funderar på att bygga energisnålt? Vill ditt företag eller förening få hjälp med att se över er energianvändning? Är du intresserad av att producera egen el med hjälp av solen? Dessa och många fler frågor kan du få svar på från följande sidor eller genom att kontakta Hyltes energi- och klimatrådgivare.

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Energirådgivningen är till för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadsägare samt föreningar och organisationer.

Vad kan du få råd om?

Du kan bland annat få råd om hur du:

 • Minskar din energianvändning i ditt hem eller din lokal
 • Sänker dina energikostnader
 • Kan använda solenergi och solceller för värme, varmvatten och el
 • Kan optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
 • Kan tänka kring energi när du ska renovera eller bygga nytt

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningen och dess klimatpåverkan, samt bidra till att vi ska uppnå de energi- och klimatpolitiska mål som riksdagen har satt upp.

Förutsättningarna på energiområdet förändras hela tiden. Statliga energibidrag införs och tas bort, marknader avregleras, miljölagstiftning och regler ändras. Informationsflödet är stort och svåröverblickbart och därför har nästan varje kommun en energi- och klimatrådgivare som har som uppgift att bistå medborgare, företag och organisationer med rådgivning inom energiområdet. Verksamheten finansieras genom ett årligt bidrag från statliga Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Rådgivningen omfattar inte kommunens egna verksamheter som istället sköts av kommunens ansvarige för intern energieffektivisering. Rådgivaren kan inte heller göra energideklarationer, energikartläggningar eller besiktningar som ska utföras av ackrediterade företag och energiexperter.

Boka energirådgivning

Energi- och klimatrådgivare finns på plats i Hylte kommun ungefär en gång i månaden för att ta emot bokade besök. Se tillgängliga datum här nedanför. Kontakta energi- och klimatrådgivaren för att boka besök.

Energi-och klimatrådgivare

Susanne Boglert

På plats i Hylte kommun 2023 (tisdagar)

Endast bokade besök via mail eller telefon.

 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 22 november

Mät hur mycket el du använder

Vill du ha koll på din hushållsel? Låna en elmätare på biblioteken i Hylte kommun Länk till annan webbplats..

Stöd för laddstolpe till elbil

Du kan få stöd från Naturvårdsverket för att sätta upp en laddstolpe till elbil hemma.

ROT-avdrag

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden för reparationer av om- och tillbyggnader. Till exempel arbetskostnad vid byte av fönster, tilläggsisolering, installation av solceller med mera. finns ROT-avdrag att söka. Länk till annan webbplats. Avdraget gäller arbete, men inte material.

Klimatfrågor

Energimyndigheten arbetar generellt med sårbarheter i energisystemet. Klimatrelaterade händelser är ett av många hot mot energiförsörjningen. Förändringar i klimatet innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket kan orsaka störningar i energiförsörjningen.

Vårt samhälle drabbas redan idag av översvämningar, kraftiga stormar och perioder med antingen mycket kyla eller värme. Alla dessa väderfenomen leder till konsekvenser vilka samhället måste anpassa sig till för att antingen förebygga eller lindra effekterna av dem. Men vad som är ett resultat av den ökande medeltemperaturen på jorden är svårt att veta. Forskning pekar dock på att med en högre medeltemperatur på jorden så kan de väderfenomen som vi redan har idag öka i antal och styrka. Med andra ord skulle vi i framtiden kunna få uppleva till exempel fler och kraftigare höst- och vinterstormar än idag. En ökande medeltemperatur på jorden bidrar också till att isarna vid polerna smälter snabbare vilket skulle kunna leda till översvämningar av låglänta kustområden. Ett viktigt led i samhällets anpassning till förändringar i klimatet är förståelsen för vilka konsekvenser de kan leda till.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka. Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid.

Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning.

”Visste du att det sker 5 miljarder bilresor i Sverige varje år – 50 procent av dessa är under 5 km och 25 procent är under 2 km ?”

Kontakt

Besöksadress

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Energi-och klimatrådgivare

Susanne Boglert

Telefontider

Vardagar kl. 09-16

Lunchstängt kl. 12-13

På plats i Hylte 2023 (tisdagar)

Endast bokade besök via mail eller telefon.

 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 22 november
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan