Hylte kommun logotyp

Farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering då det kan klassas som brandfarligt, cancerframkallande, explosivt och mycket mer. Många verksamheter producerar någon form av farligt avfall, exempelvis lysrör, elektronik, spillolja, impregnerat trä, lösningsmedel och olika färg- och kemikalierester.

Privatperson

 • Lägg aldrig farligt avfall i restavfallet eller blanda med annat avfall.
 • Lämna i en hel och stängd förpackning.
 • Lämna helst i originalförpackning men om det saknas så märk avfallet tydligt med vad det är.
 • Se till att barn inte kommer i kontakt med farligt avfall.

Företag

Återvinningscentralen tar endast emot mindre mängder avfall från företag. Företag som önskar slänga sitt farliga avfall ska registrera detta i Naturvårdsverkets Avfallsregister. När du har registrerat det där får du ett avlämnarintyg som du ska ha med dig till återvinningscentralen.

För att få transportera farligt avfall som uppstår i din verksamhet krävs anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen. Beslut från Länsstyrelsen ska sparas av verksamhetsutövaren och kunna visas upp för Tillsynsmyndigheten.

Farligt avfall ska förvaras utan risk för spill eller läckage till omgivningen.

Vad är farligt avfall?

 • Målarfärg, vattenbaserad och oljebaserad
 • Sprayburkar med farosymbol (hårspray, färg), även tomma sprayburkar.
 • Olja
 • Tryckbehållare (t.ex. brandsläckare och gasoltuber)
 • Kemikalier (vissa rengöringsmedel, lösningsmedel, putsmedel, klor)
 • Kosmetika (nagellack, hårfärg, hårspray, parfym, deo)
 • Förorenade massor
 • Elektronikavfall
 • Asbest och eternit
 • Tryckimpregnerat trä

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation på svenska. Kika på produkten för att se om din produkt klassas som farligt avfall.

Asbest

Asbest kan exempelvis finnas i eternitblomlådor, fönsterbrädor, takskivor, ventilationskanaler, isolering i oljepannor och på varmvattenrör, äldre kakelfog och fix. Återvinngscentralen tar emot asbest, som är förenligt med en avgift.

Viktigt att tänka på vid hantering:

 • Vid rivning av asbest använd mask med P3-filter samt saneringsoverall med huva.
 • Grannar ska inte utsättas för asbestdamm.
 • Plocka ner plattorna försiktigt och undvik att bryta dem så att de inte dammar. Materialet ska vara förpackat i dubbla lager 0,2 millimeter byggplast eller tjocka plastsäckar.
 • Vid transport skall asbesten vara förpackad i plast som är minst 0.2 millimeter tjock. Materialet ska märkas med "ASBEST". Anmäl till personalen på återvinningscentralen att du vill lämna asbest.
 • Personalen inspekterar inpackningen av materialet och låser upp behållaren. Om materialet inte är korrekt packat får du själv komplettera. Paketet ska vara bärbart. Du får själv placera materialet i behållaren.
 • Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbesten.
 • Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med annat avfall, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de aspestinnehållande emballagen med varningstexten "ASBEST".

Läs mer om asbest på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan