Hylte kommun logotyp

Borabo återvinningscentral

Hylte kommuns avfallsanläggning Borabo ligger strax utanför Hyltebruk samhälle, längs vägen mot Femsjö. Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hylte kommun kan, utan kostnad, lämna det avfall som uppstår i hemmet. Företag kan lämna hushållsliknande avfall mot en avgift.

Öppettider

Dag

Tid

Måndag, Onsdag

Kl. 08:00-16:00

Tisdag, Torsdag

Kl. 08:00-19:00

Fredag, Lördag

Kl. 08:00-15:00

Söndag

Stängt

Dag

Tid

Nyårsdagen

Stängt

Trettondagsafton

Kl. 08:00-15:00

Trettondagen

Stängt

Skärtorsdag

Kl. 08:00-15:00

Långfredag

Stängt

Påskafton

Stängt

Påskdagen

Stängt

Annandag påsk

Stängt

Första maj

Stängt

Kristi himmelfärdsdag

Stängt

Pingstafton

Stängt

Pingstdagen

Stängt

Nationaldagen

Stängt

Dagen innan midsommarafton

Kl. 08:00-15:00

Midsommarafton

Stängt

Midsommardagen

Stängt

Alla helgons dag

Stängt

Dagen innan julafton

Kl. 08:00-15:00

Julafton

Stängt

Juldagen

Stängt

Annandag jul

Stängt

Dagen innan nyårsafton

Kl. 08:00-15:00

Nyårsafton

Stängt

Vad kan du lämna?

 • Hushållsavfall
 • Mindre mängder avfall upp till två kubikmeter, vilket motsvarar en personbil med släp.
 • Flyktigt material (papper, sågspån, aska eller liknande) ska lämnas i genomskinlig sopsäck.
 • Farligt avfall (läs mer om farligt avfall här)

Har du större mängder rekommenderar vi att du tar kontakt med en aktör på marknaden som kan ta hand om ditt avfall.

Genomskinliga säckar

Packa ditt avfall i en genomskinlig säck om hela säcken ska slängas till energiåtervinning. Detta för att minska risken att elektronik, hårdplast, trä, mediciner, färgburkar, förpackningar och annat avfall hamnar i fel container.

Har du inte packat ditt brännbara avfall i genomskinliga säckar kommer vi be dig återkomma efter att du packat om ditt avfall.

Packa bilen rätt

För att underlätta avlastningen på Borabo återvinningscentral kan du lasta avfallet i rätt ordning. Skissen nedan visar hur containrarna står placerade.

Tänk på följande

 • Personalen har inte möjlighet att hjälpa till vid tunga lyft. Verksamheten tillhandahåller inte maskinhjälp för lyft.
 • Se till att komma i god tid så att du är klar innan återvinningscentralen stänger för dagen.
 • Återvinningscentralen tar inte emot för stora kollin till exempel ensilageplast från lantbruk och hästgårdar.
 • Ensilageplast hämtas av Svepretur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Du kan lämna bildäck utan fälg på återvinningscentralen.
 • Företag har ansvar för det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Farligt avfall från företag kan i mindre mängder lämnas på kommunens återvinningscentral mot en avgift. Läs mer om farligt avfall här.

Ordningsregler

 • Personalens anvisningar ska följas,fråga oss gärna!
 • Endast personbilar (inklusive släp) maxvikt 3,5 ton
 • Visa hänsyn mot andra besökare och placera ditt fordon så att flera kommer fram till containrarna.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen.
 • Tomgångskörning förbjuden
 • Tänk på olycksrisken, låt barnen sitta kvar i bilen.
 • Skador som uppkommer på fordon inom området ersätts ej.
 • Återvinningscentralen är endast öppen för invånare i Hylte Kommun.
 • Rökning förbjuden inom hela området.
 • Städa efter dig.

Kontakt

Borabo återvinningscentral

Borabo

314 91 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan