Hylte kommun logotyp

Utsättning och lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats, därför måste alltid en utsättning göras vid nybyggnation. Fel i utsättningen kan leda till krav på skadestånd och även dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Beställ utsättning

Beställning till utsättning ska ske, helst fem dagar, före önskad åtgärd. Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarea och öppenarea och är reglerad enligt kommunfullmäktiges taxa. Det finns tre olika typer av utsättning; grovutsättning, finutsättning och lägeskontroll.

Grovutsättning

Grovutsättning genomförs innan schaktarbeten för att märka ut byggnadens läge.

Finutsättning

Visar byggnadens blivande fasadlinjer eftersom grovutsättningen ofta går förlorad i samband med schaktningsarbeten.

Lägeskontroll

En lägeskontroll utförs för att se till att byggnaden hamnar på rätt plats enligt beviljat bygglov.

Protokoll för lägeskontroll

Efter att byggnadsarbetet är avslutat ska byggherren lämna in ett protokoll för lägeskontroll till kommunen. Protokollet visar byggnadens läge i gällande koordinatsystem. För att utföra mätningar för lägeskontroll kan byggherren anlita Hylte kommun eller annan sakkunnig.

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan