Hylte kommun logotyp

Tillsyn, olovligt byggande och sanktion

Om du äger hus och mark behöver du följa olika lagar och regler om byggande och skötsel. Olovligt byggande och ovårdade tomter granskas av Hylte kommun genom tillsyn. Sanktionsavgifter kan du bli skyldig att betala vid olovligt byggande.

Olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut om du:

  • Byggt nytt hus, byggt till eller ändrat användningsområde utan ett beviljat bygglov.
  • Börjat bygga en byggnad utan startbesked.
  • Börjat använda din byggnad innan du fått ett slutbesked.
  • Vidtagit en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig fast en sådan krävs.
  • Rivit en byggnad utan att ha ett beviljat rivningslov.
  • Utfört en åtgärd utan att ha ett beviljat marklov vid schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.
  • Inte gjort en anmälan för anmälningspliktig åtgärd som exempelvis installation av en ny eldstad och/eller en ny rökkanal, eller ändrat planlösning och bärande konstruktion.

Ovårdade tomter och byggnader

Du ska hålla din tomt, byggnad eller anläggning i vårdat skick och inte skapa någon fara för omgivningen. Har du en häck/mur längs med gata och även en hörntomt är det extra viktigt att du tänker på höjden på häcken/muren, samt frisiktstriangeln.

Även vid utfarter ska din häck hållas klippt så sikten inte skyms. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta häckar, buskar och träd på din egen tomt.

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan