Hylte kommun logotyp

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd är ett generellt områdesskydd som finns runt hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar. Strandskydd är till för att skydda djur- och växt­liv på land och i vatten, samt för att alla ska få tillgång till stränderna enligt alle­mans­rätten.

Strandskyddsområden i Hylte kommun

Ett strandskydd mäts från strandlinjen och gäller både på land- och vatten­sidan. Det finns olika områden för strand­skydd och dessa gäller enligt nedan:

 • 200 meter från strandlinjen i delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellanfärgen, Södra Färgen och Unnen samt Bolmen och dess öar
 • 100 meter vid sjöar, åar och vissa större vatten­drag
 • Vid de allra minsta vatten­dragen kan det finnas möjlighet att ansöka om upphävande av strandskydd hos Länsstyrelsen.

Åtgärder som kräver strandskyddsdispens

Exempel på åtgärder som kräver beviljad dispens:

 • Bygga nytt eller bygga till.
 • Ändra byggnader eller deras användning.
 • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
 • Avgränsa området med staket.
 • Gräva eller förbereda för byggnation.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
 • Muddra eller påla i vatten.
 • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla.
 • Fälla mer än något enstaka träd.

Är du osäker på vad som gäller för din fastig­het, ta gärna kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för be­dömning.

Det kan finnas undantag för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad (En- eller tvåbostadshus)
Du kan läsa mer om det HÄR Pdf, 232.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, läs mer på Boverket, Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket (länk nedan). Sök dispens via nedan e-tjänst eller blankett.

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan