Hylte kommun logotyp

Kartor för byggärenden

En karta är oftast ett obligatoriskt underlag till när du ansöker om bygglov för en byggåtgärd. Det finns flera olika typer av kartor och det är kommunen som avgör vilken karta som behövs i just ditt fall.

Beställ karta för bygglov eller bygganmälan

Du kan beställa kartor för underlag till din bygglovsansökan/bygglovsanmälan. Gör en beställning i vår e-tjänst nedan så hjälper vi dig med vilken karta du behöver och tar fram en sådan karta som underlag till din ansökan. På kartan ska du skalenligt rita in det du vill bygga, och ritningen ska ha utsatta mått.

Priset för respektive karta regleras av kommunfullmäktiges taxa.

Nybyggnadskarta

Denna karta är ett krav vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus), samt verksamheter och flerbostadshus inom detaljplanelagt område. Kartan är kontrollerad i fält.

Kartan innehåller:

 • Detaljplanens bestämmelser
 • Information om anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp
 • Höjdförhållanden
 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Enkel nybyggnadskarta

Denna karta används vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, verksamheter och flerbostadshus samt nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad eller plank/mur. Kartan är inte kontrollerad i fält.

Kartan innehåller:

 • Detaljplanens bestämmelser
 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Utdrag ur primärkarta

Denna karta är en kopia från kommunens befintliga kartdatabas. Kartan används som underlag för åtgärder som inte kräver bygglov t.ex. attefallsåtgärder. Kartan är inte kontrollerad i fält.

Kartan innehåller:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Utdrag ur fastighetskarta

Denna karta används som underlag när du söker bygglov utanför tätort, i de områden där primärkarta inte finns.

Kartan innehåller:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar, gränser med mera

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan