Hylte kommun logotyp

Specialskola i Sverige

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skolan består av elever i förskoleklass upp till årskurs 10.

Specialskolan är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan