Hylte kommun logotyp

Skolbetyg

Behöver du en kopia på ditt betyg från en utbildning du har gått i Hylte kommun kan du vända dig till Hylte kommuns arkiv. Betygskopian är gratis och du kan välja att få betyget via e-post, post eller genom att hämta ut den på kommunhusets kontaktcenter.

Beställ betygskopia

Beställ kopia på ditt betyg via e-tjänsten nedan. Se till att du har nedan uppgifter redo:

  • Namn
  • Personnummer
  • Eventuellt tidigare för- och efternamn
  • Skolans namn, klass och avgångsår
  • Kontaktuppgifter
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan