Hylte kommun logotyp

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium med en fastställd kursplan där eleverna ska uppnå målen för årskursen och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. De elever som har rätt till modersmålsundervisning erbjuds minst en timme undervisningstid per skolvecka.

För vilka erbjuds undervisningen?

  • Elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska och som använder det språket till vardags i hemmet.
  • Elever som har grundläggande kunskaper i sitt modersmål. Detta för att kunna nå målen i kursplanerna.
  • Om språket är ett nationellt minoritetsspråk ska det erbjudas även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Undervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl

Ansök om modersmålsundervisning

Säg upp modersmålsundervisning

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan