Hylte kommun logotyp

Så fungerar Kulturskolan

Vi vänder oss i första hand till grundskole- och gymnasieåldrarna, men även vuxna är välkomna i mån av plats. Undervisningen följer grundsko­lans terminstider och är därmed inställd allmänna lovdagar och studie­dagar.

Så fungerar det

  • Alla kurser har minst ett lektionspass per vecka, fler om du t.ex. är med i en ensemble också. Instrumentundervisning sker i första hand på elevernas raster, på eftermiddagar och kvällar. Nytt för 2023 är att om det är omöjligt att hitta en tid pga skolskjuts eller annat, så kan man som vårdnadshavare söka ledigt för sitt barn på vanligt sätt. Kulturskolans lärare hittar i så fall en tid i samråd med klassläraren, och slutligen behöver rektor godkänna eller avslå ansökan.
  • Vi erbjuder minst 25 lektionstillfällen under läsåret.
  • Du ansöker till Kulturskolan via e-tjänsten under ”ansökan och avgifter”.
  • När du blivit antagen till en kurs behåller du din plats tills du säger upp den! Du behöver alltså inte ansöka varje vår om igen. Du säger upp platsen genom att meddela din lärare eller kontakta Kulturskolan via mail, sms eller telefon. Elev som inte varit på sin lektion vid tre tillfällen i följd utan att meddela giltigt skäl förlorar sin plats och får ansöka på nytt.
  • All undervisning är kostnadsfri, men vissa ämnen kräver en del utrustning. Danskläder står man för själv, och när det gäller musik så behöver man ett instrument att öva på hemma. Vissa instrument kan man låna de första åren. Vilka det är framgår när man läser om de olika instrumenten i kurskatalogen.

Lokaler

Instrumentundervisning sker ute på alla skolenheter samt inne på Kulturskolan i Hyltebruk. Ensemble oftast på Kulturskolan, men ibland skapas ensembler även ute på övriga orter.

  • Dansundervisningen sker i lokal på Forum i Hyltebruk.
  • Bild och Form är i Örnaskolans bildsal i Hyltebruk.
  • Musik och filmproduktion är i Kulturskolans lokaler i Hyltebruk.

Kontakt

Besöksadress

Örnaskolan

Dalgatan 3

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan