Hylte kommun logotyp

Anpassad grundskola, Silverdalsskolan, Hyltebruk

I Hyltebruk finns det en anpassad grundskola, Silverdalsskolan. Silverdalsskolan är till för barn som bedöms att inte kunna nå upp till kunskapskraven i grundskolan för att de har en utvecklingsstörning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs individuella behov och delaktighet men samtidigt med elevens bästa i fokus. Vissa elever undervisas enskilt medan andra undervisas i klass.

Fritidshem

Elever som går på Silverdalsskolan (den anpassade grundskolan) tillhör Kråkbergsskolans fritidshem, Kråkan. Kråkans fritids erbjuder barnen fri lek och planerade aktiviteter både inomhus och utomhus.

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

Borde mitt barn gå i anpassad skola?

Misstänker du som vårdnadshavare att ditt barn har rätt till att gå i anpassad grundskola kontaktar du den skola som ditt barn tillhör för mer information.

Kontakt

Besöksadress

Dalgatan

314 32 Hyltebruk

Rektor Silverdalsskolan (anpassad grundskola)

Therese Andersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan