Hylte kommun logotyp

Försäkringar för barn och elever

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Hylte kommun. Försäkringen täcker olycksfallsskada, det vill säga den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom ett utifrån kommande våld mot kroppen. Sjukdom täcks inte av försäkringen.

Vad gör jag när mitt barn skadar sig?

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan till Protector. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.
 • Har den skadade andra olycksfallsförsäkringar ska anmälan göras även till de försäkringsbolagen. Ersättning för eventuell invaliditet kan ske från flera försäkringsbolag och samordning av olika försäkringsbolag ska hanteras av anmälaren, inte Protector eller kommunen.
 • Anmäl skada via Protectors webbplats. Välj "Anmäl skada", "Person" och "Olycka".

När gäller försäkringen?

 • Försäkringen gäller heltid (dygnet runt) för elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
 • Försäkringen gäller under skol-/verksamhetstid för elever i kommunal vuxenutbildning inklusive distans och grundvuxenutbildning.
 • För elev som avslutar studier i grundskola, anpassad gymnasieskola eller gymnasieskola/komvux, gäller försäkringen fram till 1 september samma år.

Vad täcks av försäkringen?

Några exempel på vad som täcks av försäkringen är:

 • Läkarvård, tandbehandling och resekostnader
 • Dödsfall oavsett orsak och oavsett ålder på försäkrade
 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet
 • Hjälpmedel/rehabilitering
 • Ärrersättning

Du hittar fler exempel och mer information i försäkringsbeskedet nedan.

Försäkringshandläggare

Anette Erlandsson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan