m3

m3

Fast avgift per mätare och år
Fast avgift per lägenhet och år
Levererat vatten
Mottaget avloppsvatten
TOTALT