Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturminnen och natursköna besöksmål

Sågkvarn i naturen i Hylte kommun

Alebo hälsokälla

Unnaryd Latitud: 56.94538, Longitud: 13.52320
Hälsokällan finns i Unnaryd vid kulturminnesmärkta Alebo Pensionat. Den har varit känd sedan 1600-talet och än idag kan gäster dricka det mineralrika vattnet.

Bosgårdsfallet

Latitud: 56.96135, Longitud: 13.06083
Strax väster om Torup till vänster om vägen mot Falkenberg ligger fallet som är 11 meter högt. En större såg och kvarn var i bruk till början av 1930-talet. Det finns vackra vandringsstigar i anslutning till platsen.

Brunnsbacka sågkvarn

Latitud: 56.98186, Longitud: 13.54052
Restaurerad såg, kvarn och stickhyvel från 1700- och 1800-talen. Sågkvarnen är den exklusivaste i sitt slag i Hallands län. Kvarnen är vackert belägen vid Kroksjön. För visning kontakta Göran Peyronson +46(0)706-87 15 63

Erik Räfs stuga

Latitud: 57.05145, Longitud: 13.37475
En bergsgrotta utanför Långaryd där Erik Räf sägs ha haft sin boplats. Sägnen berättar att Erik Räf var hälften människa och hälften troll. Vägen är tydligt utmärkt och på platsen finns hela sägnen.

Esters källa

Latitud: 57.05088, Longitud: 13.36718
Här ristade Ester in årtalet 1883 och sitt namn i en sten, medan hon väntade på sin kärlek Johannes, som hade skickats iväg till Amerika.

Fagerstenen

Latitud: 57.04208, Longitud: 13.43683
Ruin efter en smedja. Den sägenomspunne Gustav Fager levde för 200 år sedan och var Långaryds starkaste man. Han sägs ha lyft den 350 kg tunga stenen på plats.

Femsjö kyrkby

Latitud: 56.89184, Longitud: 13.32769
Besök den välbevarade kulturmiljön i Femsjö by med kyrka, kyrkstallar, prästgård, skola och Friesmuseet. Boka visning +46(0)733-71 80 31

Fågeltornet i Färgån

Latitud: 56.99301, Longitud: 13.33826
Tornet ligger cirka 7 km efter Hyltebruks samhälle utefter vägen mot Unnaryd. Många rastande änder, svanar och gäss kan finnas vid islossningen, då sjöarnas is ligger kvar länge och Färgån är det första öppna vattnet.

Gravfältet Bedja rör

Latitud: 56.93192, Longitud: 13.57439
Gravfältet ligger vackert utmed vägen Unnaryd–Odensjö och de flesta gravtyper från äldre och yngre bronsåldern är representerade.

Trehövdad gravsten

Latitud: 56.9992,4 Longitud: 13.30612
På Färgaryds kyrkogård finns en unik gravsten med tre uthuggna människohuvuden. Den är rest till minne av Cicilia som på 1600-talet ofrivilligt blev gift med två män. Den första hette Måns och troddes ha dött i krigsfångenskap. Cicilia gifte om sig med Peder men den dödförklarade Måns frigavs och återkom. Alla tre levde tillsammans tills Måns dog.

Jälluntofta Skyttepaviljong

Latitud: 57.06051, Longitud: 13.53547
Den välbevarade Skyttepaviljongen är från början av 1900-talet.

Höljeryd

Latitud: 57.00060, Longitud: 13.42098
Här bodde och verkade Långarydssläktens stamföräldrar, länsmannen Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter. Vid ån har det funnits ett större och ett mindre pappersbruk, kvarn och sågverk.
Långarydssläkten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är världens största dokumenterade släkt. 1,5 % av Sveriges befolkning tillhör släkten. Släkten innehar två världsrekord i Guinness rekordbok: antal kända släktingar som är 254 000 personer (varav ca 190 000 lever idag) Läs mer om Långaryd på www.langaryd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jättefällestenen

Latitud: 57.06475, Longitud:13.45917
Stor sten med korsmärke, som går att gunga, ligger uppe på en stenhäll.

Klockgölen

Latitud: 57.07005, Longitud: 13.36253
Enligt sägnen en bottenlös göl, som gömmer en skattkista. Gångavstånd från väg 26.

Knysta hall

Latitud: 56.95991, Longitud: 13.13639
Mitt i Rydöbruk ligger ett 10 meter högt flyttblock som markerade riksgränsen mellan Sverige och Danmark fram till 1658. Här lämnade drottning Kristina 1654 Sverige för att vid Halmstad slott byta om till manskläder, och rida vidare till Rom.
Idag markerar landskapsgränsen mellan Småland och Halland.
Enligt sägnen ska en jätte i Torup, som irriterades av klangen från Långaryds kyrkklocka, ha kastat stenen. Stenen nådde dock bara till Rydöbruk. Det sägs även att stenen vänder sig varje gång det doftar nybakat bröd!

Lahultsqwarn

I Klubbåns damm i Rydöbruk fanns det i början av 1800-talet en kvarn som då ägdes av bönderna. Så småningom byggdes en turbin, som kunde driva ett sågverk. Dessutom fanns det smedja och snickeriverkstad.
Flottningsränna
Rännan i sten byggdes för att frakta virke och är totalt 11 km. Den börjar i Mjälarsjöarna, går genom Gammelsboån, Sandsjön, Klubbån för att sluta i fabriksdammen i Rydöbruk och finns fortfarande kvar.
Slottet på Högadahl
Patron Peterssons bostad som han kallade för Slottet. En vacker trädgård med terrasser omgav huset och än idag finns det lite rester i form av stenmurar. Idag är Klubbån en välbesökt kvarndamm-perfekt för picknick och vandring.

Lunna rör

Latitud: 57.07942, Longitud13.35635
Ett mycket stort gravröse från bronsåldern. En domarring finns också i närheten.

Långaryds marknadsplats

Latitud: 57.02834, Longitud:13.35129
Här hölls Långaryds marknad under åren 1770 till 1947. Platsen är belägen utmed vägen mellan Långaryd och Södra Unnaryd och ett marknadsstånd står kvar. Vartannat år hålls där en gammaldags marknad som är välbesökt.

Nissaryds skans

Latitud: 57.02420, Longitud: 13.33830
På 1540-talet angränsade Långaryd fortfarande mot Danmark. Därför uppfördes en skans vid Nissaryd för att försöka stoppa danska invasioner och härjningar. Utförligare beskrivning finns på platsen, som lämpar sig för en picknick.

Näs gamla tomt

Latitud: 56.97489, Longitud:13.35783
Här låg förr en gammal prästgård, där den sägenomsusade prästen Carl Johan Ivendorff bodde i mitten av 1800-talet. Enligt sägnerna kunde Ivendorff handskas med övernaturliga väsen och hade kunskaper inom svartkonst.

Ramnåsberget

Latitud 56.95285, Longitud: 13.09417
Ramnåsberget är ett naturskönt område strax utanför Torup med utsikt över Nissans dalgång, Rydöbruk och Torup. När du klättrar upp i tornet, passa på att scanna av QR koden som sitter på trätornet och lyssna på den platsspecifika musiken av Ann-Louise Liljedahl. Hörlurar/snäckor rekommenderas!

Ringhults kvarn

Latitud: 57.01422, Longitud:13.45209
Ruin efter en gammal kvarn i Ringhult.

S:t Sigfrids källa

Latitud: 56.87186, Longitud: 13.31021
Källan har formen av en liksidig triangel uthuggen direkt i stenhällen som ligger nära vägen Femsjö-Kullhult. Enligt sägen ska källan ha öppnats av Sankt Sigfrid som på 1000-talet lär ha predikat i trakten. En annan myt säger att den bildats då Karl XII lade sin hatt över klippan.

Tidemans holme

Latitud: 56.93258, Longitud: 13.07526
Lämningar efter en medeltida befästning med en 85 m lång vall och en 65 m lång vallgrav. Pilspetsar av järn, hästskor, sporrar och mynt har hittats i jorden. Fynden finns att se i Torups hembygdsgård.

Tånga linbasta

Latitud: 57.04883, Longitud: 13.54695
Bastan utgjorde ett torkhus för lin. Den knuttimrade bastan uppfördes ursprungligen på 1700-talet och användes fram till 1922. Bastan är belägen utmed vandringsleden i Jälluntofta.

Vrangs rör

Latitud: 56.84962, Longitud: 13.27985
Ett stort bronsåldersröse beläget nära Kullhult. Det lär ha fungerat som gränsmärke vid den första dokumenterade gränsdragningen mellan Sverige och Danmark år 1050.

Vägvisaren

Latitud: 56.94764, Longitud: 13.56172
Finns på vänster sida av vägen från Unnaryd mot Bolmsö. Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en symbol för Unnaryd. Stenen är en gränssten som flyttats hit och varit vägvisare för resande från Unnaryd i vägskälet mot Tiraholm i ena riktningen och till Kronobergs län i andra riktningen.

Yttersjöholms skola

Latitud: 57.08310, Longitud: 13.46196
Skolhuset invigdes 1918 och undervisning bedrevs fram till 1959. I anslutning finns Yttersjöholms sågkvarn och den gamla restaurerade smedjan. Boka visning +46(0)70-52 470 60

Yttersjöholms sågkvarn

Latitud: 57.08103, Longitud: 13.46048
Kvarnen byggdes cirka 1860 och sågen 1914. Där fanns också en stickhyvel för tillverkning av takstickor, samt den cirka 150 år gamla välrenoverade smedjan. Boka visning +46(0)70-52 470 60

Ögonkällan, Skattegård

Latitud: 57.03887, Longitud: 13.36910
Vattenkälla djupt nere i en bergsskreva som sades ha en välgörande inverkan vid ögonsjukdomar.

Övregårds grav fält

Latitud: 56.95118, Longitud: 13.12420
Ett av Hallands största gravfält från järnåldern finns vid vägen Torup–Mjälahult. På det välvårdade fältet kan man bland annat se tre kungagravar, flera tydliga treuddar, domarringar, stensättningar, dösar och resta stenar.

Kontakt