Tillgänglighetsanpassat utegym

Bild: Man på utegym

Med målet att i ett mångkulturellt samhälle skapa en mötesplats för alla, har Hylte Hembygdsförening valt att investera i ett tillgänglighetsanpassat utegym och en scen i Lindekullens Hembygdspark. Syftet är att väcka ett bredare intresse för hembygdsparken hos såväl unga som hos fler samhällsgrupper.

Genom ett utegym vill föreningen även främja fysisk aktivitet. Då gymmet är tillgänglighetsanpassat har de samtidigt valt att tillgänglighetsanpassa toaletten.

Vid varje redskap finns en skylt med anvisning och QR-kod hur man använder redskapet. Utegymmet på Lindekullen är ett perfekt komplement till de vandrings-/löpslingor som utgår därifrån och den stora gräsyta som finns tillgänglig för olika aktiviteter. Gymmet är flitigt besökt av skolklasser och föreningar.

Det är alltid öppet, gratis och upplyst under kvällstid.

”Jag har fått många glada tillrop och positiv respons från folk på byn för utegymmet, och även från dom som tränar här. När det är evenemang på Lindekullen är gymmet välbesökt av dom yngre”. Säger Bo Westman, ordförande i Hylte Hembygdsförening.

Forskning visar att träning utomhus i alla väder ger stora hälsofördelar. Att andas in friskluft och känna skogens dofter ger en extra hälsoboost. Det är avstressande, lungt och tyst förutom fågelkvitter. Att ligga i bänkpressen och se en blå himmel mellan trädkronorna ger en ny dimension och upplevelse.

Utegymmet finns i Hembygdsparken Lindekullen på Lindekullsvägen i centrala Hyltebruk.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.