Landeryds Järnvägsmuseum köper rälsbussar

Bild: Rälsbuss på spåret

Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) utökar sin samling av egenägda museifordon. Det sker genom köp av två f d SJ-rälsbussar som museiföreningen haft på deposition från en privat ägare.

De båda rälsbussarna har beteckningen Y8 1076 och UBF7Z 2069. Den förra är en motorenhet, den senare en släpvagn med både passagerar- och godsutrymme. Fordonen är tillverkade av respektive AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping och Eksjöverken. Motorenheten levererades till SJ år 1956, släpvagnen 1960. De båda fordonen ägdes senast av Firma JT Järnvägsteknik/Kurt Blomqvist i Mjölby, och har varit på deposition i Landeryd sedan några år.

Präglade svenskarna

- Dieseldrivna rälsbussar av denna typ användes av SJ fram till slutet av 1980-talet. För generationer svenskar landet runt var dessa gul-orange rälsbussar liktydiga med att åka tåg, i alla fall på oelektrifierade banor som Halmstad-Nässjö/Jönköping och Landeryd-Falköping, säger Per-Yngve Bengtsson.

– Till bilden hör även att enskilda Halmstad-Nässjö Järnvägar tidigt satsade på rälsbussar, inte minst genom de på 1930-talet introducerade snabbvagnarna. Så ett järnvägsmuseum i Landeryd utan rälsbussar vore inte fullödigt, fortsätter LJM-ordföranden.

Sänkte kostnaderna

Rälsbussar, också av tidigare generationer än den nu aktuella, växte fram ur SJ:s och enskilda järnvägars behov av att sänka kostnaderna för tågdriften under trycket av en växande konkurrens från bilismen. Ett ångloksdraget tåg t ex, fordrade oftast en personal på minst tre personer; en förare, en eldare och en tågbefälhavare/konduktör. Ett rälsbusståg kunde inte sällan framföras av en 2 enda person, en förare som också hanterade biljetter och gods. Dessutom krävde rälsbussarna avsevärt mindre service och underhåll än ångloken.

700 exemplar

Av den här aktuella typen kunde upp till åtta rälsbussar multipelköras, d v s framföras av en enda förare. De tillverkades i uppemot 700 exemplar i skiftande utföranden med olika beteckningar (littera). Rälsbussarna kallades också motorvagnar och många av dem blev föremål för ombyggnaderunder sin livstid, bl a av inredningen.

– Som 60-70-åriga veteranfordon är de fortfarande förvånande bekväma att åka med. Den som besökte TÅGDAGARNA i slutet av september hade som vanligt chansen att åka med sådana här rälsbussar, ägda och körda av Svenska Motorvagnsklubben. De rälsbussar som Landeryds Järnvägsmuseum nu köpt ska förhoppningsvis också kunna användas under kommande TÅGDAGAR och i andra resesammanhang. De är i stort i gott tekniskt skick, säger Per-Yngve Bengtsson.

För mer information om Landeryds Järnvägsmuseum (LJM): www.landeryd.info Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.