Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vad innebär en "gymnasieexamen"?

Genom att läsa gymnasiekurser har du möjlighet att få en gymnasieexamen. Om du läser på ett yrkesprogram får du efter avklarade studier en yrkesexamen och läser du på ett högskoleförberedade program får du en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas för "gymnasieexamen".

För att nå en gymnasieexamen (yrkes- eller högskoleförberedande) ska du ha minst 2250 godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng för gymnasiet, respektive 2400 gymnasiepoäng för vuxenutbildningen. Du ska även ha godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 1, engelska 5 och matematik 1 samt en kurs gymnasiearbete (100 poäng). Dessutom krävs det även följande för att uppnå:

  • Yrkesexamen
    Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända. Har du en yrkesexamen och har läst kurser i svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6, med godkända betyg, har du grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.
  • Högskoleförberedande examen
    Det krävs att du har godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6. En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

 

Kontakt