Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet finns både för ungdomar och för vuxna hos oss på Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkeutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du läser bland annat om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Undervisningen tar upp människans behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du som elev kan även läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Vård- och omsorgsutbildning för vuxna innebär studier i totalt 80 veckor, vilket motsvarar 2 år om du läser höst- och vårterminer.

Utbildningen sker inom Vård- och omsorgscollege i Halland Länk till annan webbplats. och är därmed regionalt certifierad att skolor och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Bred bas med möjlighet till specialisering

Alla elever får en bred gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och som kvalitetssäkrar utbildningen gentemot arbetsgivare. Du kan direkt efter utbildningen påbörja en yrkesbana. Men trots att det inte finns olika inriktningar inom vård- och omsorgsprogrammet ges det möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Sådan specialisering kan anpassas efter lokala och regionala behov och det finns ett starkt branschstöd för detta.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Du ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Arbete efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom flera olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Ansök till programmet genom att prata med en studie-och yrkesvägledare eller ansöka till programmets kurser genom den här länken. Öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt