Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet finns både för ungdomar och för vuxna hos oss på Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkeutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du läser bland annat om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Undervisningen tar upp människans behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du som elev kan även läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar innebär studier i totalt 120 veckor, vilket motsvarar 3 år om du läser höst- och vårterminer.

Utbildningen sker inom Vård- och omsorgscollege i Halland Länk till annan webbplats. och är därmed regionalt certifierad att skolor och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Bred bas med möjlighethet till specialisering

Alla elever får en bred gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och som kvalitetssäkrar utbildningen gentemot arbetsgivare. Du kan direkt efter utbildningen påbörja en yrkesbana. Men trots att det inte finns olika inriktningar inom vård- och omsorgsprogrammet ges det möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Sådan specialisering kan anpassas efter lokala och regionala behov och det finns ett starkt branschstöd för detta.

Behörighet till fortsatta studier

I vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar har du möjlighet att välja till kurser i svenska och engelska som ger dig grundläggande behörighet till högskola. Du kan också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Du ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Arbete efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom flera olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Ansök och läs mer om utbildningen

Kontakt