Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkeutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du läser bland annat om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Undervisningen tar upp människans behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vård- och omsorgsutbildningen innebär studier i totalt 120 veckor, vilket motsvarar 3 år om du läser höst- och vårterminer. Jämför gärna med yrkesvuxutbildningen vård- och omsorg som istället innebär studier i 80 veckor, men som kräver att du redan har läst grundläggande kurser i exempelvis svenska, engelska och matematik.

Bred bas med möjlighethet till specialisering

Alla elever får en bred gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och som kvalitetssäkrar utbildningen gentemot arbetsgivare. Du kan direkt efter utbildningen påbörja en yrkesbana. Men trots att det inte finns olika inriktningar inom vård- och omsorgsprogrammet ges det möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Sådan specialisering kan anpassas efter lokala och regionala behov och det finns ett starkt branschstöd för detta.

Inom vård- och omsorgsutbildningen har du också möjlighet att välja kurser i svenska och engelska som ger grundläggande beörighet till högskola. Du kan också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut.

Utbildningen sker inom Vård- och omsorgscollege i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och är därmed regionalt certifierad att skolor och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Verksamhetsområden att jobba inom

Efter att du har genomgått vård- och omsorgsutbildningen får du inte en yrkestitel, eftersom yrkestitlar inte används på ett enhetligt sätt i Sverige. Istället får du efter genomförd utbildning möljlighet att arbeta inom flera olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Kontakt