Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. För att kunna läsa SFI i Hylte måste du uppfylla följande:

  • vara folkbokförd i Hylte kommun
  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • ha fått ditt fullständiga personnummer
  • ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

När du läser SFI får du också grundläggande information om det svenska samhället. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare. För SFI-studier kan du inte söka studiemedel från CSN.

Ansöka till SFI-kurser

Hylte kommun arbetar för att du som vill och har rätt till att studera SFI ska kunna erbjudas en plats så snart som möjligt efter att du har anmält ditt intresse. SFI består av tre olika studievägar:

  • Studieväg 1: SFI A/B - för dig som vill börja att läsa svenska och bli bättre i din läs- och skrivförmåga. Du har en kort utbildning från ditt hemland.
  • Studieväg 2: SFI B/C - för dig som har motsvarande grundskoleutbildning från ditt hemland och behöver en långsammare studietakt.
  • Studieväg 3: SFI C/D - för dig som kan studera i snabb takt och behärskar det latinska alfabetet. Du har studievana och en längre utbildningsbakgrund.

På varje nivå bedöms hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

Kontakt