Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lärvux (Anpassad vuxenutbildning)

Lärvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningshinder som beror på en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. Utbildningen vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din tidigare utbildning inom skolformen. Studierna ger dig kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) och gymnasiesärskolans nationella program.

Som elev får du en individuell studieplan och i slutet av läsåret görs en individuell bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Utbildningar inom denna skolform erbjuds i samverkan med andra kommuner i Hallands län. För mer information kontakta gärna studievagledare@hylte.se.

Kontakt