Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Industriteknisk utbildning

Industriteknisk utbildning finns både för ungdomar och vuxna hos oss på Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Industriutbildningen är en yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta inom industribranschen, och den sker i samarbete med industribranschrådet i Hylte kommun som består av företagen Ages, Bendex, Decon Wheel, Decosteel, Esskå metall, Gnotec, Hylte svets, Nitator, Stora Enso, Smurfit Kappa och Unnaryd modell.

På utbildningen får eleverna kunskap om industriell teknik och industriteknisk produktion. Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ger också eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen. Industriprocesserna är i hög grad automatiserade och digitaliserade. Utbildningen ska därför bidra till förståelse för den logik som styr de olika processerna samt utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik.

Utbildningen är upplagd så att eleverna studerar teorin i skolan och gör de praktiska momenten ute på olika arbetsplatser. Eleverna får unika möjligheter att knyta kontakter och få inblick i olika verksamheter inom branschen.

Industriutbildningen för vuxna innebär studier på 900 poäng i totalt 40 veckor, vilket motsvarar två terminer med heltidsstudier.

Bred bas med möjlighet till specialisering

Alla elever får en bred gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och som kvalitetssäkrar utbildningen gentemot arbetsgivare. Den första delen av utbildningen innehåller kurserna: Industritekniska processer 1, Människan i industrin 1, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1. Dessa kurser ger eleverna en bra kunskapsbas som sedan byggs på med en inriktning mot processteknik eller produktionsteknik.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Eleven ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Arbete efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom industribranschen som till exempel: processoperatör, sågverksoperatör, CNC-operatör med mera.

Ansök till programmet genom att prata med en studie- och yrkesvägledare eller genom att ansöka till programmets kurser genom den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt