Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till dig som har kortare utbildning än nio år, eller till dig som har gått ut grundskolan men behöver komplettera eller repetera något ämne. Grundläggande vuxenutbildning erbjuds också till dig som behöver komplettera en utländsk utbildning.

Utbildningen ger en grund för vidare studier på gymnasienivå eller för att komma ut i arbetslivet. Dina förkunskaperna kartläggs och det är de som avgör på vilken nivå studierna kan påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Det finns även möjlighet att parallellt läsa gymnasiekurser. Studierna avslutas när dina individuella mål har uppnåtts.

För studier på grundläggande vuxenutbildning kan du söka studiemedel från CSN.

Kontakt