Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och fritidsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet finns både för ungdomar och för vuxna hos oss på Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är en yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill jobba med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan bland annat läsa om hur du ska möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling och ta till dig kunskaper om hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa ingår också. Inom barn- och fritidsutbildningen kan du läsa kurser som förbereder för högskolestudier. Du som elev kan även läsa kurser över sommaren så att du kommer vidare mot dina mål snabbare.

Barn- och fritidsutbildningen för vuxna innebär studier i totalt 80 veckor, vilket motsvarar 2 år om du läser höst- och vårterminer.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Du ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Arbete efter utbildningen

Flera av de verksamheter som barn- och fritidsutbildningen förbereder för innebär arbete med människors hälsa. Du ska därför efter avslutad utbildning ha fått möjlighet att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt och utifrån människors levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Ansök till programmet genom att prata med en studie-och yrkesvägledare eller ansöka till programmets kurser genom den här länken. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt