Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Uppdragsutbildning

Vuxenutbildningen kan hjälpa näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer med att på uppdrag anordna olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov.

Den snabba utvecklingen i samhället gör att det kontinuerligt ställs nya krav på kompetens och utbildning. Det är därför även en viktig uppgift att tillgodose det behov av kompetensutveckling som finns inom näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.

Kompetens behöver ständigt utvecklas, både för konkurrenskraft och för de anställdas trivsel. Därför anordnar vi på uppdrag olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov. Vi arrangerar allt från enstaka föreläsningar och kompetensutvecklingsdagar till längre fortbildningar och vidareutbildningar.

Vi samverkar med andra utbildningsanordnare och högskolan i ett stort nätverk för att så kostnadseffektivt som möjligt kunna tillgodose ert utbildningsbehov.

Är du företagare eller verksamhetsledare och är intresserad av detta? Kontakta oss på: kompetenscentrum@hylte.se

Kontakt