Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Har du frågor kring gymnasie-, vuxenutbildning eller högskolestudier samt regler för behörighet och studieekonomi är du välkommen att boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Kompetenscentrum. Studievägledning är en hjälp som är öppen för alla medborgare bosatta i Hylte kommun som vill veta mer om sina möjligheter till utbildning, yrkesval och kärriärmöjligheter.

I ett samtal med en studie- och yrkesvägledare diskuterar du exempelvis tidigare erfarenheter från skola och arbetsliv, behörighet till gymnasiala eller eftergymnasiala studier och eventuellt behov av att komplettera kurser för att få behörighet. Kontakta gärna studievagledare@hylte.se för mer information eller tidsbokning.

Kontakt