Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Studieformer, studietakt och perioder

Studieformer

Inom vuxenutbildningen kan du välja mellan att läsa ett ämne i taget eller kombinera flera ämnen samtidigt. På så vis kan du göra en egen studieplan utifrån dina intressen och behov. Du kan läsa på plats hos oss eller på flex. Kurser ges på för- och eftermiddagar, och några kurser ges på kvällstid, Vuxenutbildningen erbjuder olika studieformer för olika kurser.

Skolförlagd
All undervisning sker i skolan med lärare, cirka 6-8 gånger per vecka och kurs. Både kursböcker och nätbaserat undervisningsmaterial, till exempel via Google Classroom, används i undervisningen. Studieformen passar dig som vill läsa i ett klassrum, behöver hjälp att strukturera studier och/eller vill ha stöd av lärare och kurskamrater.

Flex
Flex kombinerar det bästa av traditionell klassrumsundervisning och egenstudier utanför klassrummet. Denna studieform innebär mycket egna studier hemma, med minst ett pass lärarledd undervisning i veckan. Studieformen passar dig som behöver extra flexibilitet i dina studier. Det kan handla om att kombinera studierna med ett jobb, en praktikplats, andra studier eller föräldraledighet.

Utifrån dina behov samråder du med din lärare i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner med andra studerande. Första tillfället är obligatoriskt där du träffar din lärare och planerar dina studier. Du måste även komma till skolan vid start, för en introduktion, och till olika prov. Utöver det behöver du en uppkopplad dator, surfplatta eller mobil.

Du kan välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på videolänk. Inspelade lektioner går dessutom att repetera i efterhand och möjliggör att i lugn och ro följa lärarens förklaring igen. Presentationer, lärarens genomgångar och svar på frågor och diskussionsinlägg finns tillgängligt digitalt för dig i efterhand. Du har också alltid möjlighet att komma till våra studietorg på skolan för handledning.

Även om du väljer flexibel undervisningsform förväntas dina studier ta lika mycket tid i anspråk som om du hade gått på varje erbjuden lektion, det vill säga 20 respektive 40 timmar beroende på om du läser en eller två kurser parallellt.

Det ger bästa utbytet i din utbildning får du genom att delta i realtid, antingen på plats i klassrummet eller online på distans. Vid missad lektion kan du dock komma i fas igen genom att se det inspelade materialet.

Undervisningsmaterialet är bara tillgängligt för dig och dina kurskamrater, och ska inte spridas till utomstående. Efter kursens slut tas materialet bort.

Studietakt

Studietakt beror dels på hur många poäng en kurs omfattar, och dels på hur många veckor kursen går. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (d.v.s. omfattningen av studierna) enligt följande:

Heltidsstudier
100 procent, 40 timmar per vecka, vilket motsvarar 20 poäng per vecka. Detta innebär att två kurser som omfattar 100 poäng vardera är att likställa med heltidsstudier i 10 veckor.

Halvtidstudier
50 procent, 20 timmar per vecka, vilket motsvarar 10 poäng per vecka. Detta innebär att en kurs som omfattar 100 poäng är att likställa med halvtidsstudier i 10 veckor.

Perioder

Verksamhetsåret är indelat i 5 perioder, där varje period motsvarar 10 veckor.

Period 1 – 2 (P1, P2) börjar i augusti och de två perioderna motsvarar ungefär en hösttermin

Period 3 – 4 (P3, P4) börjar i januari och de två perioderna motsvarar ungefär en vårtermin

Period 5 (P5) börjar i juni och motsvarar sommarkurser

Aktuella studieperioder

Aktuella studieperioder och sista ansökningsdatum för dessa hittar du via digital webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt