Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Stöd till barn och elever vid kränkande särbehandling

I Hylte kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Inget barn, elev eller vuxen ska behöva stå ut med kränkningar i sin vardag. Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever och där ska alla kunna må bra. Men trots att personalen på skolan arbetar aktivt för att motverka allt negativt beteende så drabbas både barn och vuxna av olika former av kränkningar. För att vi ska kunna skapa en skola och arbetsplats där alla känner sig trygga och väl till mods krävs det att vi hjälps åt. Om du ser eller känner någon som blir utsatt är det viktigt att du berättar det. Nedan har vi skrivit hur du kan gå tillväga. Under relaterad information längst ner hittar du också länkar till organisationer och myndigheter som arbetar för en tryggare skola för alla.

Så här kan du göra

Ofta är det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen att ta kontakt med skolan. Prata med klassläraren. Upplever du att du inte får någon hjälp kontaktar du rektorn på skolan, det är rektorn som har det övergripande ansvaret. I Hylte kommun finns rutiner för hur lärare, rektorer och annan personal på skolan ska agera om de får veta eller ser att någon blir utsatt för kränkningar. Varje skola har tagit fram en likabehandlingsplan som hjälp i arbetet mot mobbning, våld och otrygghet.

Skolinspektionen och barnombudsmannen

Tycker du att skolan gjort fel, eller  inte följer de lagar och regler som gäller kan du kontakta skolinspektionen eller barnombudsmannen. De har som uppdrag att följa upp skolans viktiga arbete och värna om barns rättigheter. Exakt hur en anmälan går till och vilken myndighet du ska vända dig till kan du läsa om på skolinspektionens webbsida. Klicka på länken under relaterad information längst ner på sidan så kommer du dit direkt. Där kan du också läsa vad du kan kräva av skolan.

Friends

Liksom många andra skolor i Sverige har skolorna i Hylte kommun valt att arbeta med organisationen Friends. Friends är en organisation som har som uppdrag att stoppa mobbning. De utbildar och stödjer personal, barn, elever och föräldrar på skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Deras vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends har en webbsida där du kan få svar på frågor som Varför uppstår mobbning? Vems är ansvaret? Och vad kan exempelvis du som förälder göra. Du hittar en länk till deras webbsida under relaterad information längst ner på denna sida.

Kontakt