Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte kommuns skolfond

Under november månad varje år kan du ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun. När skolfonden öppnar upp för utdelning publiceras det en nyhet om detta på hylte.se.

Tillgängligt belopp för utdelning avgörs av hur fonden har gått under året och meddelas i samband med att skolfonden öppnas upp för utdelning.

Stipendier delas ut utifrån följande kriterier:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  • Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av materiel eller annan utrustning.

Ansökningsblanketten som ska användas publiceras i samband med att skolfonden öppnar upp för utdelning.

Kontakt