Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vilka erbjuds modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Grundläggande kunskaper

Ingångsnivå för modersmål i grundskolan innebär att eleven har grundläggande språkkunskaper, vilket är en förutsättning för att lyckas med sitt modersmål i grundskolan. Det innebär bl.a. att eleven kan delta i enkla samtal om vardagliga ting t.ex. en dialog om familjen, skolan och närmaste omgivning. Eleven kommunicerar med enkla ord och ofullständiga meningar, men kan uttrycka vissa känslor genom ord och uttrycka dåtid, nutid och framtid. Eleven förstår en enkel instruktion i tre led och kan genomföra den.

Information om rätt till modersmålsundervisning

Inför nytt läsår ska samtliga skolformer informera föräldrar/vårdnadshavare om deras rätt till modersmålsundervisning och/eller studiehandledning på modersmålet. För att säkerställa att informationen har uppfattats ges informationen skriftligt och muntligt. Modersmål söks av föräldrar och det förutsätter att minst en förälder använder språket dagligen.

Kontakt