Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Syftet med modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne med en fastställd kursplan. I kursplanen står det vilka mål som eleverna ska uppnå. I kursplanen för modersmål finns angivet syfte och centralt innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Det finns även kunskapskrav för år 3, 6 och 9.

Innehållet beskrivs under följande rubriker:

  • Läsa och skriva
  • Tala, lyssna och samtala
  • Berättande texter och sakprosatexter
  • Språkbruk
  • Kultur och samhälle

Samarbete mellan hem och skola

Barn är beroende av föräldrarnas och personalens positiva inställning till modersmålsundervisning. Det är viktigt att söka samarbete och ett positivt klimat mellan hem och skola.

Kontakt