Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturskola

Kulturskolan i Hylte har ungefär 270 elever, från 6 till 18 år. Skolan tar även emot vuxna elever i mån av plats. Många elever undervisas på instrument och sång, men skolan erbjuder även undervisning inom andra konstformer. Undervisningen sker i grupp eller individuellt, och i mindre ensembler i olika genrer. De flesta kurser är långa, vilket betyder att de fortsätter till dess att man själv väljer att sluta. Några nya kurser är korta och av karaktären ”prova på”. Se nedan under Kulturskolans ämnen.

Framträdanden

Kulturskolans elever får många tillfällen att framträda under sina år på skolan. Skolan är ute och spelar på äldreboenden, på skolor, i kyrkor, för föreningar och i andra sammanhang ett 20-tal gånger årligen, utöver de egna konserter som anordnas för föräldrar eller allmänheten. Bildelever gör utställningar i olika sammanhang. I samarbete med skolans elevförening ordnas ibland workshops där det jobbas intensivt under en lite längre tid, hel och halvdagar, med olika teman.

Samarbete med grundskolan

Med jämna mellanrum samarbetar Kulturskolans lärare tillsammans med elever och lärare på grundskolan i olika projekt. Några teman för projekten har exempelvis varit "Fruktsallad", "Djur i dur", "Transportmedel", "Häxor och troll" och "Rymdmusikal". Kulturskolan samarbetar också med grundskolan vid avslutningar, luciasamlingar, basarer och liknande.

Kontakt