Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om oss

Vår vision – En attraktiv och modern utbildning med hög måluppfyllelse

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, både för elever och för personal.

Utbildningens höga kvalitet drivs av en engagerad och skicklig personal som arbetar nära sina elever och använder modern teknologi i sitt pedagogiska uppdrag.

Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå, såväl på teoretiska som praktiska program har goda resultat. Övergångarna till högre utbildning är också höga.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen medverkar till att nya yrkesutbildningar startas upp i samverkan med lokalt näringsliv och privata utbildningsanordnare. Samverkan mellan kommunen, det lokala företagandet och högskolorna i närområdet har ökat och bidrar till en god kompetensförsörjning.

Vårt mål är att erbjuda en stark efterfrågestyrd vuxenutbildning. Utbildningen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och innehåll. Flexibilitet ska alltid eftersträvas.

Alla elever ska vara delaktiga och stimuleras till att nå allt högre kunskapsnivåer, med minst motsvarande betyg E. Elever och personal ska ha en god utbildningsmiljö, där alla känner sig trygga och får studiero.

Vi vill att:

Våra elever ska känna sig trygga med sin kunskap och sin fortsatta utveckling när de är färdiga med sin utbildning hos oss.

Våra elever förändras genom den kunskap de skaffar sig. De har förmågan att tänka självständigt, kritiskt och kan reflektera.

Våra elever kan också tolka frågor ur samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv och de vet att perspektiven befruktar varandra.

Våra elever vet att lärande är både livslångt och livsvid.

Våra elever går ut i världen med kunskaper och verktyg för att aktivt kunna påverka samhällets utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. De förstår hur egna och andras handlingar har betydelse i ett globalt sammanhang. Vi erbjuder en miljö med ungdomar, vuxna och personal med olika livserfarenheter och från olika kulturer, vilket bidrar till förståelse för mångfaldens betydelse.

Kontakt