Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning samt driftsäkerhet och underhåll.

Under utbildningen får eleverna kunskap om industriell teknik och industriteknisk produktion. Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ger också eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen. Industriprocesserna är i hög grad automatiserade och digitaliserade. Utbildningen ska därför bidra till förståelse av den logik som styr de olika processerna samt utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik.

Utbildningen är upplagd så att eleverna studerar teorin i skolan och gör de praktiska momenten ute på olika arbetsplatser. Eleverna får unika möjligheter att knyta kontakter och få inblick i olika verksamheter inom branschen.

Inriktning: Processteknik

Inom inriktningen läser eleverna kurserna: Industritekniska processer 2, Produktionskunskap 2, Produktionsutrustning 2, Produktionsutrustning 3.

Inriktningen ger eleverna kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Behörighet till fortsatta studier

Det är också möjligt att skaffa grundläggande behörighet till fortsatta studier vid högskola/universitet eller yrkeshögskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Eleven ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Vägar vidare efter programmet

Programmet förbereder dig för arbete inom industribranschen. Exempelvis inom yrkena: processoperatör, sågverksoperatör, CNC-operatör med mera

Det är också möjligt att fortsätta studera på yrkeshögskola eller högskola efter programmet om eleven väljer till kurser som ger grundläggande behörighet till fortsatta studier.

Ansök och läs mer om utbildningen

Kontakt