Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gymnasieskola i Hylte

Använd alternativet 1080p för bästa bildkvalité i videospelaren

På gymnasieskolan i Hylte kommun kan du som elev studera Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller Introduktionsprogrammen.

Så påverkas gymnasiets och komvux undervisning från och med 7 december

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att nationellt återgå till distansundervisning i gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december, har kultur- och folkhälsonämnden beslutat följande:

  • Gymnasieskolans elever kommer även fortsatt att i huvudsak komma till skolan och undervisas på plats
  • Vuxenstuderande ska i första hand delta via fjärr- och distansundervisning, men kan komma till skolan om eleven och/eller undervisande lärare gör bedömningen att detta krävs för att eleven ska klara kursen
  • Nationella prov kommer att genomföras som planerat
  • Det kommer inte att ske någon skolavslutning – vanliga lektioner kommer att ske under dagen istället
  • Examinationer som inte kan genomföras på distans ska genomföras
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp ska genomföras
  • Idrottsundervisningen kommer att ske teoretiskt

Därutöver kommer skolledningen att undersöka möjligheten att förlänga arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som har detta.

Kompetenscentrums expeditions öppettider:

Måndag till torsdag: 08:00–10:00 och 14:00–16:00
Fredag: 08:00-12:00

För elever med behörighet erbjuds det även andra gymnasieutbildningar i Halland som det finns samlad information om på webbplatsen www.gymnasiehalland.selänk till annan webbplats.

Är du ny i Sverige?

Introduktionsprogrammet – Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Läs mer på fliken introduktionsprogrammen.

Kontakt