Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Rydöbruks skola och fritidshem

Rydöbruks skola är en F-6 skola med elever från förskoleåldern till sjätteklass. Klasserna är organiserade i årskurserna F-2 , 3-4 och 5-6. Skolan är liten med cirka 80 elever. Storleken ger personalen en fantastisk möjlighet att arbeta med hela skolan, det vill säga med alla elever från de små på förskolan till de större barnen i skolan. Det är viktigt att arbeta tillsammans och att alla på skolan känner och respekterar varandra. På skolan finns aktiva elevråd där eleverna representerar sina klasser och tränar sig på de demokratiska processerna.

Skolan är belägen i centrala Rydöbruk med en härlig utemiljö som lockar eleverna till uteaktiviteter. Här finns gott om plats för både lek och undervisning utomhus.

Hattstugans fritidshem

Rydöbruks skola har ett fritidshem, Hattstugan, där barn barn i åldrarna 6-12 år går. Fritidsverksamheten håller till inne på skolan i fritidsanpassade lokaler och ett par gånger i veckan delas gruppen upp så de äldre eleverna har egen fritidsverksamhet. Varje vecka erbjuds flera olika aktiviteter som exempelvis fritidsgympa, ateljé, spa och relax, uteäventyr och så klart lek.

Kontakta Rydöbruks skola

Rydöbruks skola
Telefon: 0729-65 80 97

Rektor
Karl Arnros
073-371 82 00
E-post: karl.arnros@hylte.se

Biträdande Rektor
Marie Blomqvist
Telefon: 072 179 32 77
E-post: marie.blomqvist3@hylte.se

Skoladministratör
Anneli Pettersson
Telefon: 073-148 94 52
E-post: anneli.pettersson@hylte.se

Skolkurator
Elin Vencel
Telefon: 0733-71 81 93
E-post: elin.vencel@hylte.se

Skolsköterska
Anna Wallin
Telefon: 0723-96 70 24
E-post: anna.wallin@hylte.se

Hattstugans fritidshem
Telefon: 0729-65 80 96
E-post: Hattstugans.fritidshem@skola.hylte.se

Rydöbruks skola, Smålandsgatan 10A, 314 42 Rydöbruk

Kontakt