Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Centrumskolan

Centrumskolan är en resursskola för 12 elever som har syfte att tillfälligt erbjuda elever från åk 1-9 en möjlighet att byta skolmiljö. På Centrumskolan erbjuds eleverna extra stöd i form av anpassad undervisning med ökat specialpedagogiskt och socialt stöd samt undervisning i enlighet med läroplan och kursplan för den aktuella årskursen. Hos oss på Centrumskolan är det inte bara kunskapen som är i fokus utan stor vikt läggs vid att skapa goda relationer utifrån alla elevers specifika behov. I arbetslaget ingår förutom tre lärare, två socialpedagoger, en elevassistent samt ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, socialpedagoger och rektor. Vi är ett starkt team på vår skola som gemensamt ansvarar för planering, genomförande, bedömning och dokumentation av elevernas kunskaper.

I kommunen använder vi oss av IST Lärande som lärplattform och där vi tillsammans med rektor, barn- och ungdomschef samt kvalitetsansvarig på BUK har kvalitetsdialoger och betygsdialoger kontinuerligt för att öka måluppfyllelsen för våra elever. Alla har ett gemensamt ansvar med arbetslaget för elevens hela skoldag samt att hålla god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna i syfte att informera om elevens utbildning samt främja delaktighet och insyn. I vårt uppdrag ingår även samarbete med andra professioner och instanser för att utforma handlingsplaner, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Kontakta Centrumskolan

Centrumskolan
Dalgatan 2
314 32 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 53

Rektor
Marie Lövkvist
Telefon: 0729-65 80 30
E-post: marie.lovkvist@hylte.se

Skoladministratör
Camilla Svensson
Telefon: 0345-180 92
E-post: camilla.svensson@hylte.se

Skolkurator
Mathilda Skogström
Telefon: 0731-48 94 74
E-post: mathilda.skogstrom@hylte.se

Skolsköterska
Julia Hejdström
Telefon: 0721- 79 32 15
E-post: julia.hejdstrom@hylte.se

Kontakt