Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Unnaryds skola

Unnaryds skola är en F-6 skola med cirka 100 elever. I undervisningen drar vi nytta av naturen och vår fina skolskog. För oss är vi-känslan i skolan viktig varför vi varje år har gemensamma aktiviteter för åldersblandade grupper då vi alla har en chans att samarbeta och ha roligt tillsammans. Vi samarbetar också mycket med förenings- och näringslivet i Unnaryd.

På skolan arbetar vi med portfolio vilket innebär att varje elev har sin egen pärm där eleven själv lägger in sitt arbete. Syftet med portfolio är:

  • att göra eleven medveten om sitt lärande och tydliggöra dess utveckling.
  • att lyfta fram och tydliggöra målen
  • att stärka elevens självförtroende
  • att ge större delaktighet och ansvar
  • att underlätta övergångar F-16 år
  • att tillsammans med skriftliga omdömen utgöra underlag vid utvecklingssamtal och upprättande av IUP (individuella utvecklingsplaner)

Kontakt