Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolråd för Torups skola

Skolrådet för Torups skola är ett forum för samverkan mellan hem och skola. Syftet med skolrådet är att ge föräldrar/vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång. Syftet är att öka föräldrarinflytandet och tillsammans utveckla verksamheten. På skolrådsmötena diskuteras aldrig enskilda elever, föräldrar, pedagoger eller ärenden av privat karaktär.

Kontakt