Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vem var Elias Fries ?

Elias Fries skola är uppkallad efter traktens son, Elias Magnus Fries (1794-1878) som är en av mykologins (studier av svampar) huvudpersoner och hans skrifter spelar fortfarande en stor roll för den vetenskapliga namngivningen av svampar.

Beskrivningarna till de många nya svamparter som Fries beskrev är vanligen korta men koncisa. I de tidigaste och sista publikationerna återges det några illustrationer, men oftast är beskrivningarna utan illustrationer. Detta berodde inte på någon princip utan på att Elias Fries själv tyvärr inte hade någon artistisk talang. Tvärtom uppskattade han goda bilder, vilket kanske även kan förklaras av att han inte insåg betydelsen av att samla in herbariematerial av svampar.

Under senare delen av sitt liv kompenserade Fries bristen på illustrationer i sina arbeten med att ställa sig i spetsen för ett stort projekt, där olika konstnärer med bistånd av mykologer skulle avmåla svenska svampar.

Föreningen Elias Fries Ättlingars stipendium

Föreningen Elias Fries Ättlingars stipendium delas ut som belöning, stöd eller uppmuntran för verksamhet i Elias Fries anda, inom natur-, miljö- eller kulturområdet. Stipendiet är instiftat för att tilldelas elev, grupp eller klass vid Elias Fries skola i Hyltebruk. Ett stipendium delas ut vid skolavslutningen varje år.

Kontakt