Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sunnanängs förskola

Sunnanängs förskola

På Sunnanängs förskola i Unnaryd finns tre avdelningar, Näckrosen med barn i åldern 1-3 år och Vildrosen och Nyponrosen med barn i åldern 3-5 år. Pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna och hjälper varandra vid öppning och stängning av förskolan, men även när de olika avdelningarna planerar.

Förskolans prioriterade mål är att arbeta med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen utgår från pedagogernas målstyrda planeringar men där också barnens intresse, tankar och idéer tas tillvara. Som ett stöd i vårt arbete kring normer och värden arbetar vi med materialet ”Kompisböckerna”, som utgår från Barnkonventionen. Här får barnen möta olika dilemman som utgår från barnens vardag på förskolan, t. ex ”Säga förlåt”, ”Samarbete”, ”Ett eget namn”. Förskolan arbetar också med materialet ”Djuren på Djuris”, där barnen får träna på att arbeta med olika känslor, som t.ex rädd, glad, ledsen och arg.

Sunnanängs förskola lägger också stor tyngdpunkt på barnens språkutveckling. Vi arbetar till exempel kontinuerligt med Språksamlingar och Bornholmsmodellen, detta för att berika barnens ordförråd och väcka intresse för läs- och skrivinlärning och alfabetets olika bokstäver. För förskolans pedagoger är det är viktigt att se och stimulera det enskilda barnets utveckling och lärande i olika kreativa lärmiljöer, både inomhus och utomhus.

Kontakta Sunnanängs förskola

Sunnanängs förskola
E-post: sunnanangs.forskola@skola.hylte.se

Rektor
Annika Karlsson
Telefon: 072-396 70 21
E-post: annika.karlsson@hylte.se

Skoladministratör
Marie-Louice Lindström
Telefon: 0731-47 23 49
E.post marie-louice.lindstrom@hylte.se

Avdelning Näckrosen
Telefon: 0729-65 81 21

Avdelning Vildrosen
Telefon: 0731-48 94 02

Avdelning Nyponrosen
Telefon: 0729-81 83 41

Sunnanängs förskola, Norra vägen 22, 314 51 Unnaryd

Kontakt