Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tallens förskola

Tallen

På Tallens förskola i Hyltebruk finns tre avdelningar; Gösen, Laxen och Siken. Här går barn i åldern 4–5 år. Tallen ligger i centrala Hyltebruk, Skolgatan 7, vid Malmagården. Vi bedriver vår verksamhet både inne, ute och i vår närmiljö. Förskolan strävar efter att varje barn ska känna trygghet, glädje och delaktighet i verksamheten. Under lekfulla former utmanar vi barnen i sin utveckling och i sitt lärande. Det pedagogiska arbetet styrs av barnens nyfikenhet och lust att lära.

Grunden i Tallens pedagogiska verksamhet är:

  • Utveckling och lärande - Barnen får prova och experimentera i samspel med andra barn och vuxna. Skapande verksamhet och estetiska lärprocesser är en viktig del i verksamheten. Pedagogisk dokumentation används för att säkerställa barnens utveckling.
  • Språk, kommunikation och matematik - Förskolan är mångkulturell och prioriterat mål är barnens språk/kommunikation och matematiska utveckling. Barnen erbjuds samtal, reflektion, lek, rim och ramsor, munmotorik, experiment och boksamtal. Vi använder även TAKK (tecken som stöd).
  • Digital kompetens - Vi på förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. Hos oss får barnen utifrån sin nivå möta och förhålla sig till olika digitala verktyg.
  • Motorik - Ett annat prioriterat mål är fokus på barns motoriska utveckling.
  • Naturvetenskap och teknik - Naturen upptäcks både på gården och i skogen. Barnen får prova på att använda olika verktyg för att upptäcka och problematisera hur saker och ting fungerar.
  • Normer och värden - Förskolan genomsyras av ett aktivt arbete med normer och värden. Tillsammans med Snick och Snack i Kungaskogen, lär vi oss sociala relationer.
  • Inflytande - Barnens intresse, behov, motivation och drivkraft är utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Föräldrar är en stor och viktig resurs.

Kontakta Tallens förskola

Rektor
Anett Angel
Telefon: 0729-81 83 02
E-post: anett.angel@hylte.se

Skoladministratör
Nancy Bertilsson
Telefon: 0733-71 80 97
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Avdelning Gösen
Telefon: 0731-48 94 86
E-post: gosen_tallen@skola.hylte.se

Avdelning Laxen
Telefon: 0731-48 94 88
E-post: laxen_tallen@skola.hylte.se

Avdelning Siken
Telefon: 0731-48 94 87
E-post: siken_tallen@skola.hylte.se

Tallens förskola, Skolgatan 7, 314 31 Hyltebruk

Kontakt