Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sörgårdens förskola

Sörgårdens förskola

I Hyltebruks tätort ligger Sörgårdens Förskola. Förskolan har en stor utegård och här finns även närhet till skog och idrottsplats. På Sörgården går barn mellan 1–5 år som är placerade på sex avdelningar. På Bullerbyn, Junibacken, Lönneberga och Saltkråkan går de yngsta barnen och på Sagoskogen och Trollskogen går förskolans äldsta barn. Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn gör rätt om de kan.

Grunden i Sörgårdens pedagogiska verksamhet är:

Språk och kommunikation
Barnen får lära sig att be om saker och uttrycka vad det själv och andra behöver, använda sitt kroppsspråk, gester och minspel, använda tecken som stöd (TAKK) och bilder, berätta om och benämna saker och händelser i dåtid, nutid och framtid, lyssna till olika ljud i olika språk, samtala om böcker tillsammans samt följa och även ge instruktioner.

Matematik
Vi benämner färger, saker, skillnader, likheter, storlek, tyngd, volym och var något är eller ska placeras samt presenterar olika sätt att sortera saker. Barnen får hjälpa till att duka, bygga med olika material, räkna antalet barn, sjunga räknesånger, spela spel och lösa vardagliga problem som att se till att alla får plats, att bedöma avstånd till varandra och saker i rummen samt dela med sig.

Estetiska lärprocesser
Barnen får uttrycka sig skapande genom att dansa, sjunga och spela musik. Barnen får använda sig av olika tekniker i sitt skapande. De ges tid, rum och ro till skapande och ges också tillfälle för att få berätta vad de har för tankar om det de har skapat.

Naturvetenskap
Vi går på upptäcksfärd i naturen, genomför experiment, planterar frön och följer vad som händer. Vi lär oss om djur och natur, har skräpplockningsdagar och sorterar material och lär oss om hur vi tar hand om naturen på bästa sätt m.m.

Normer och värden
Vi visar hänsyn och hänsyn för varandra, vi hjälps åt, turas om, tränar på att ta ansvar för våra handlingar, visar artighet mot och omtanke om varandra, försöker sätta oss in i andras, men även berätta om våra egna tankar, känslor och situationer.

Motorik
Barnen får röra på sig och lära känna sin kropp i olika typer av lekar, dans, sång, klippa, måla, rita, skriva och på andra sätt skapa med hjälp av material men även med sig själva (som till exempel drama och göra handavtryck).

Kontakta Sörgårdens förskola

Rektor
Laila Bertilsson
Telefon: 0345-181 35
E-post: laila.bertilsson@hylte.se

Skoladministratör
Nancy Bertilsson
Telefon: 0733-71 80 97
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Avdelning Bullerbyn
Telefon: 0731-47 23 12
E-post: sorgarden.bullerbyn@skola.hylte.se

Avdelning Junibacken
Telefon: 0731-47 23 15
E-post: sorgarden.junibacken@skola.hylte.se

Avdelning Lönneberga
Telefon: 0731-48 94 85
E-post: sorgarden.lonneberga@skola.hylte.se

Avdelning Saltkråkan
Telefon: 0731-47 23 13
E-post: sorgarden.saltkrakan@skola.hylte.se

Avdelning Sagoskogen
Telefon: 0731-48 94 97
E-post: sorgarden.sagoskogen@skola.hylte.se

Avdelning Trollskogen
Telefon: 0731-48 94 94
E-post: sorgarden.trollskogen@skola.hylte.se

Sörgårdens förskola, Gamla Nissastigen 65, 314 32 Hyltebruk

Kontakt