Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lönnens förskola

Lönnens förskola

Lönnens förskola har två avdelningar, Solen och Regnbågen, där barnen är mellan 1- 3 år. Lönnen är inrymt i ett trevligt bostadsområde i Hyltebruks centrum. På förskolan utgår personalen ifrån att barnen är kunniga och kan ta ansvar för vad de behöver lära sig tillsammans med föräldrar och pedagoger. Barnen är utomhus en stund varje dag oavsett väder.

Grunden i Lönnens pedagogiska verksamhet är:

  • Utveckling och lärande - Barnen får prova och experimentera i samspel med andra barn och vuxna. Skapande verksamhet och estetiska lärprocesser är en viktig del i verksamheten. Pedagogisk dokumentation används för att säkerställa barnens utveckling.
  • Språk, kommunikation och matematik - Förskolan är mångkulturell och prioriterat mål är barnens språk/kommunikation och matematiska utveckling. Barnen erbjuds samtal, reflektion, lek, rim och ramsor, munmotorik, experiment och boksamtal. Vi använder även TAKK (tecken som stöd) och bildkartor. Den så kallade Bornholmsmodellen är utgångspunkt.
  • Digital kompetens – Vi på förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. Hos oss får barnen utifrån sin nivå möta och förhålla sig till olika digitala verktyg.
  • Motorik - Ett annat prioriterat mål är fokus på barns motoriska utveckling.
  • Naturvetenskap och teknik - Naturen upptäcks både på gården och i skogen. Barnen får prova på att använda olika verktyg för att upptäcka och problematisera hur saker och ting fungerar.
  • Normer och värden - Förskolan genomsyras av ett aktivt arbete med normer och värden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns.
  • Inflytande - Barnens intresse, behov, motivation och drivkraft är utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Föräldrar är en stor och viktig resurs.

Kontakta Lönnens förskola

Rektor
Anett Angel
Telefon: 0729-81 83 02
E-post: anett.angel@hylte.se

Skoladministratör
Nancy Bertilsson
Telefon: 0733-71 80 97
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Avdelning Solen
Telefon: 0708-16 57 31
E-post: lonnens.forskola@skola.hylte.se

Avdelning Regnbågen
Telefon: 0708-16 57 41
E-post: lonnens.forskola@skola.hylte.se

Lönnens förskola, Jehandergatan 9A, 314 31 Hyltebruk

Kontakt