Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Linnéans förskola

Linnéans förskola

Linnéans förskola i Landeryd är en förskola med en avdelning som under dagen är delad i mindre grupper. På Linnéan råder ett öppet klimat med stor samverkan mellan grupperna. Förskolan ligger i direkt anslutning till Landeryds skola och skolgård. Förskolan har en egen liten utegård för lek och lärande.

Utomhus- och äventyrspedagogik

Utomhuspedagogik är prioriterat, pedagoger och barn är mycket ute i skog och natur tillsammans. Naturen är en lärandemiljö och dess resurser används för utveckling och lärande för barnen i verksamheten.

Verksamheten är inspirerad av äventyrspedagogik som baseras på ett spännande arbetssätt som sätter kunskap och hälsa i centrum genom upplevelser tillsammans med hela kroppen. Genom äventyrspedagogik lär sig barn samarbete i grupp, den stärker kamratrelationer och stärker vi-känslan. Äventyrspedagogiken använder sig av utemiljön och naturen som arena för lärande.

Vi samarbetar med Linnås fritidshem i Landeryd och Solgläntans förskola i Långaryd.

Linnéans fokusområden

Läroplanen för förskolan Lpfö18 och Barnkonventionen är grunden för den pedagogiska verksamheten.

Linnéans förskola arbetar med hållbar utveckling och är certifierad Grön flagg förskola genom Håll Sverige rent. Våra Grön flagg mål/teman är 2020/2021: ”Återbruka och skapa med naturmaterial och skräp”, ”Djuren som försvann & djuren som försvinner om vi inte hinner” och ”Gemenskap – allas lika värde”.

Barns inflytande och delaktighet är ett prioriterat utvecklingsområde på Linnéans förskola, vilket innebär att pedagogerna ska ta vara på barnens tankar, idéer och önskemål i planerandet av undervisningen och lärandet i den pedagogiska verksamheten.

Kontakta Linnéans förskola

Linnéans förskola
Telefon: 0731- 47 25 02, 0729-81 83 91
E-post: linneans.forskola@skola.hylte.se

Rektor
Annika Karlsson
Telefon: 072-396 70 21
E-post: annika.karlsson@hylte.se

Skoladministratör
Marie-Louice Lindström
Telefon: 0731-47 23 49
E-post: marie-louice.lindstrom@hylte.se

Linnéans förskola, Skolvägen 8, 314 94 Landeryd

Kontakt