Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kyrkbackens förskola

Kyrkbacken

Kyrkbacken är en liten, familjär förskola med närhet till barn och föräldrar. Förskolan startade som föräldrakooperativ 1991 men drivs sedan juni 2012 som personalkooperativ. Det innebär att i förskolan, som är en ideell förening, sitter personalen i styrelsen. En stor fördel med personalkooperativet Kyrkbacken är att förskolan ytterst sällan byter personal. Förskolor som drivs av annan huvudman än kommunen kallas för fristående förskolor.

Kyrkbackens förskola är belägen i mysiga lokaler på bottenplan i församlingshemmet i Hyltebruk. Det finns en fin inhägnad utegård med många lekmöjligheter för barnen. Terrängen är spännande med bärbuskar och gott om skuggande träd.

Kyrkbacken har en egen kokerska som lagar all mat från grunden och bakar det mesta brödet, vilket är uppskattat av både barn, föräldrar och personal.

Kristen profil

Kyrkbacken har en kristen profil. Det visar sig bland annat genom att man ber bordsbön vid måltider, sjunger kristna sånger (utöver de vanliga barnvisorna) och har bibelsamling en gång i veckan där man läser ur barnens bibel. Förskolan deltar också i familjegudstjänster i Hyltebruks kyrka en gång per termin.

De grundläggande målen i verksamheten är:

  • Ge barnen grunden till en kristen tro och en möjlighet att ta del av våra traditioner.
  • Ge barnen en känsla för rätt och fel och en vilja att bry sig om varandra och miljön runtomkring.
  • Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, exempelvis genom sång, bild, drama och lek.
  • Ge barnen trygghet och självkänsla så att de vågar vara sig själva och tro på sig själva.
  • Ta tillvara barnens leklust och nyfikenhet och hjälpa dem att utvecklas till att bli kreativa och självständiga.
  • Framför allt vill vi att barnen ska känna sig välkomna till oss på Kyrkbacken och känna att vi tycker om dem.

Kyrkbackens förskola har mycket gott samarbete med Färgaryds församling och Hylte kommun. Förskolan följer Hylte kommuns barnomsorgstaxa. Liksom andra förskolor följer Kyrkbacken FN:s barnkonvention och förskolans läroplan.

Öppettider och måltider för Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola har öppet måndag - fredag kl. 06.15-17.15. Allmän förskola och barn som har rätt till 15-timmars förskola gäller kl. 8.30-13.30, tre dagar i veckan. Måltider serveras:

  • Frukost kl. 07.45
  • Lunch kl. 11.30
  • Mellanmål kl. 14.30

Kontakta Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola
Telefon: 0345-103 04
E-post: kyrkbackensforskola@telia.com

Kyrkbackens förskola, Kyrkogatan 1, 314 31 Hyltebruk

Kontakt