Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kinnareds förskola

Kinnareds förskola

Kinnareds förskola bedriver från och med höstterminen 2020 sin verksamhet i nybyggda lokaler. Förskolan har tre avdelningar:

  • Björken, barn i åldern 3-5 år
  • Boken, barn i åldern 1-3 år
  • Eken, barn i åldern 1-3 år

Barnen har tillgång till en stor utegård där det finns möjlighet till lek och rörelse med närhet till naturen. Kinnareds förskola arbetar aktivt med att bli en förskola där barn, vårdnadshavare, pedagoger och övrig personal utvecklas, känner glädje, delaktighet, lust att lära samt trygghet. Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt samt stöttar och hjälper varandra. Vår verksamhet skall genomsyras av demokrati, empati och respekt för individens värde – det vill säga att vi skall hålla värdegrunden levande i vårt dagliga arbete och vi reflekterar över och förankrar den kontinuerligt i vårt arbetssätt och i barnens vardag på förskolan.

Vårt fokusområde

Läroplanen för förskolan Lpfö18 och Barnkonventionen är grunden för den pedagogiska verksamheten och barns nyfikenhet och lust att lära hjälper till att styra det pedagogiska arbetet på Kinnareds förskola.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna” (Lpfö 18, s.12).

Planerade insatser och koppling till prioriterat utvecklingsbehov

Vi kommer avdelningsvis (Boken, Eken, Björken) att arbeta utifrån följande punkter:

  • Kompistema – vi använder oss av böcker för att berika barnens erfarenhetsvärld om hur vi förhåller oss till varandra.
  • Förändrade lärmiljöer – för att möjliggöra fler tillfällen för barnen att skapa berikande möten.
  • Kartläggning – Varje avdelning genomför kontinuerligt kartläggningar för att utveckla verksamheten

Syftet och målen är detsamma för hela förskolan, men beroende på sammansättningen av barngrupperna på avdelningarna kan insatserna komma att se olika ut.

Kinnareds förskola har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00. Förskola och Ugglans fritidshem samarbetar med öppning och stängning.

Kontakta Kinnareds förskola

Rektor
Annika Karlsson
Telefon: 072-396 70 21
E-post: annika.karlsson@hylte.se

Skoladministratör
Marie-Louice Lindström
Telefon: 0731-47 23 49
E.post marie-louice.lindstrom@hylte.se

Avdelning Björken
Telefon: 0733-71 83 69
E-post: kinnareds.forskola@skola.hylte.se

Avdelning Boken
Telefon: 0723-96 70 03
E-post: kinnareds.forskola@skola.hylte.se

Avdelning Eken
Telefon: 0731-48 94 89
E-post: kinnareds.forskola@skola.hylte.se

Kinnareds förskola, Brovägen 6, 314 95 Kinnared

Kontakt