Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kantarellens förskola

Kantarellens förskola

Kantarellens förskola har två avdelningar Lyckan och Glädjen, där barnen är mellan 1-3 år. Vi samarbetar mellan avdelningarna dagligen.

Förskolan ligger i ett lugnt bostadsområde nära Elias Fries skola, vi har nära till skogen för roliga utedagar och upplevelser. Vi arbetar med TAKK och In-print i alla dagliga aktiviteter. Vi personal vill genom lek, rörelse och skapande inspirera barnen till glädjen att lära och utforska. Här på Kantarellen är vi ute oavsett väder en stund varje dag.

På förskolan utgår personalen från att barnen är kunniga och får möjlighet att utveckla/träna på att ta ansvar och att lära sig tillsammans med föräldrar och pedagoger. Vi arbetar tema-inriktat utifrån barnens intresse, läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt våra styrdokument som lägger grunden för det livslånga lärandet.

  • Utveckling och lärande - estetiska lärprocesser är en viktig del i vår verksamhet. Vi undersöker och utforskar tillsammans med andra barn och pedagoger.
  • Språk, kommunikation och matematik - Förskolan är mångkulturell och prioriterat mål är barnens språk/kommunikation och matematik. Vi har samtal med barnen, lek, sång och ramsor. Vi undersöker tillsammans och reflekterar. Vi använder TAKK och In-print bilder som stöd.
  • Digital kompetens - Vi på förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. Vi använder oss av olika digitala verktyg och arbetar utifrån barnens nivå.
  • Motorik - Barnen ska upptäcka sin kroppsuppfattning, kordinationsförmåga samt förståelse för sin kropp.
  • Naturvetenskap och teknik - Vi bygger, utforskar och upptäcker tekniken med olika material i vardagen.
  • Normer och värden - Förskolan ska ge barnen en förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
  • Inflytande - Förskolan ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande och ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.

Kontakta Kantarellens förskola

Rektor
Anett Angel
Telefon: 0729-81 83 02
E-post: anett.angel@hylte.se

Skoladministratör
Nancy Bertilsson
Telefon: 0733-71 80 97
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Avdelning Glädjen
Telefon: 0729-82 76 78
E-post: kantarellen-gladjens.forskola@skola.hylte.se

Avdelning Lyckan
Telefon: 0733-71 82 80
E-post: kantarellen-lyckan.forskola@skola.hylte.se

Kantarellens förskola, Halmvägen 2, 314 34 Hyltebruk

Kontakt